Doula

Doula

Trygghet • Lugn • Rytm


Jag finns till för er vid förlossning och graviditet på just det sätt ni vill.  

Nu under covid-19 erbjuder jag också tjänsten "akutdoula" ifall din stödperson skulle bli sjuk när förlossningen satt igång. 

Vad är en Doula?

Doulan ger emotionellt och praktiskt stöd under graviditet och förlossning på det sätt du/ni vill ha det. Hen har inget medicinskt ansvar eller ger medicinska råd och särskiljer sig på så vis från sjukvårdspersonalen. Doulan finns till hands genom att:


-Skapa en lugn och trygg atmosfär inför och under förlossning.

-Bearbetar eventuell oro och andra känslor inför förlossning. 
-Praktiska metoder för att underlätta en förlossning.

-Vara fysiskt närvarande bara för dig/er. 
-Får partners att känna sig och vara delaktiga.
-Ger stöd efter förlossning

Vem är jag?

Jag heter Jonna Ljunggren och är aktiv i Stockholmsområdet.

I grunden är jag utbildad Mimskådespelare och kommer in i min doularoll från en bakgrund av fysiskt skådespeleri med kunskap kring kropp, röst, andning och rytm.

Sommaren 2019 gick jag "Din gravidcoach"s Doulautbildning som leddes av Anna Tallwe och Emma Philipsson.

Utbildningen är Odis-certifierad. 

Tjänster

Jag möter dig/er alltid en första gång kostnadsfritt för ett samtal på cirka 30 minuter.

Då får du/ni möjlighet att lära känna mig lite närmare och se om jag är den rätta doulan för just dig/er.

8000 kr

Doulapaket 

- 2 Förberedande samtal/träffar á 90 minuter
- Jour en vecka innan beräknat förlossningsdatum fram tills bebisen är född.
- Närvaro under förlossningen

- 1 eftersamtal ca 90 minuter

- Tillgänglig via mail och telefon under hela perioden

- Backup-doula

Vill du/ni bara boka en del av doulapaketet så går det att boka separat.

Pris efter överenskommelse.

3500 kr

Akutdoula

- Närvaro under förlossning

- 1 eftersamtal ca 90 minuter


Ser fram emot att höra från dig/er!

doula@jonnaljunggren.com​

utbildad via: